Powrót

maj 2016

Jesteśmy w trakcie kolejnego w tym roku „długiego weekendu”, co zapewne przełoży się na dzisiejsze niskie obroty na naszym lokalnym rynku walutowym.  Od środy mamy lekkie umocnienie naszej waluty, co zapewne jest wynikiem dobrych danych z naszego rynku pracy. Wsparciem dla złotego jest również

Zarówno sytuacja wewnętrzna jak i czynniki zewnętrzne nie sprzyjają wycenie rodzimej waluty. Szczególnie może być to widoczne w przypadku wyceny dolara amerykańskiego, funta szterlinga i franka szwajcarskiego, mniej euro. Wszystko za sprawą zapisków z posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej, które poznaliśmy w środę wieczorem. Z

Najważniejszym wydarzeniem dla inwestorów zainteresowanych polskimi aktywami jest dziś ogłoszenie przez agencje Moody’s ratingu dla Polski. Po styczniowej obniżce naszej wiarygodności kredytowej przez Standard & Poors, dzisiejsza decyzja Moody's, która poznamy ok. godz. 17, rodzi wiele spekulacji na rynku. Konsekwencje decyzji agencji z pewnością

Słabnący złoty oczekuje na decyzję agencji ratingowej. Na krajowym handlu walutami w mijającym tygodniu cieniem kładą się spekulacje dotyczące ruchu ze strony agencji ratingowej Moody’s. Z presją podażową będziemy mieli do czynienia również przez cały nadchodzący tydzień, gdyż decyzję swoją agencja ogłosi dopiero w