Powrót

kwiecień 2017

Te dwa wydarzenia w najbliższym czasie ukierunkują wyceny rodzimej waluty, jednak nie w równym stopniu. Agencja Standard’s and Poor opublikuje dziś rewizję ratingu dla Polski, zapewne już po zamknięciu warszawskiej giełdy. Mimo świetnych danych płynących z polskiej gospodarki, nawet podwyższenie ratingu może okazać się pozytywne

Niewiele od kilku dni dzieje się na rynku złotego. Nasza waluta jest ciągle silna względem głównych walut przy stosunkowo małej zmienności. Nie inaczej sytuacja przedstawia się w trakcie piątkowej sesji. Nie obserwujemy na rynkach zwiększonej awersji do ryzyka względem walut rynków wschodzących, a więc