Powrót
co to jest spread walutowy

Co to jest spread walutowy?

Na to, czy Twoja transakcja walutowa jest korzystna wpływa spread walutowy. Im mniejszy – tym operacja jest bardziej opłacalna. Dowiedz się, co to jest spread walutowy, jak go obliczyć oraz od czego zależy jego wielkość.

Spread walutowy reprezentuje koszty dodatkowe wymiany walut: marżę banku lub kantoru oraz koszt przeprowadzenia transakcji. Wartość spreadu wyrażana jest tradycyjnie w procentach lub w pipsach - czwartej cyfrze po przecinku w kursach walutowych. O tym czy spread jest stały, czy zmienny decyduje instytucja, która wymienia walutę. Dlatego przed transakcją walutową warto samemu obliczyć spread na parze walutowej i ocenić jego wielkość.

Co to jest spread walutowy?

Żeby dokładnie zrozumieć istotę spreadu, warto przypomnieć sobie na czym polega istota notowań kursowych na rynku walutowym. Cena jednostki walutowej (kwotowanej) jest wyrażona w stosunku do innej waluty (bazowej) np. kurs EUR/PLN mówi nam, ile złotych trzeba zapłacić za jedno euro.  Ale każdy, kto chce wymienić walutę będzie miał do czynienia z trzema różnymi kursami tej waluty: kursem kupna, kursem sprzedaży i kursem rynkowym. Kurs kupna jest zawsze wyższy, niż kurs sprzedaży, a kurs rynkowy zwykle jest pośrodku obu tych kursów. W praktyce, ani klient detaliczny, ani klient firmowy nie wymienia waluty po kursie rynkowym. Kurs rynkowy mówi nam, ile na rynku walutowym uczestnicy rynku są gotowi zapłacić za daną walutę. Na jego podstawie kantory obliczają własne kursy kupna i sprzedaży, i oferują je swoim klientom. W tym kontekście spread walutowy to różnica pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży waluty.

Jak obliczyć spread?

Poniżej widać przykład spreadu obliczonego dla euro i złotego (EUR/PLN) dla kursu w kantoronline.pl z dnia 7 sierpnia 2017 r. Najpierw znajdujemy kurs sprzedaży euro, a następnie odejmujemy od niego kurs kupna tej waluty. Warto zwrócić uwagę na szczegółowość notowań kursowych – podawane są aż do czwartego miejsca po przecinku.

 

spread walutowy EUR/PLN

Spread – ile to złotych?

Wynik, który otrzymamy odejmując od kursu sprzedaży kurs kupna euro to 0,0266. Przy czym otrzymaliśmy liczbę, a przecież chcielibyśmy wiedzieć, co tak naprawdę ta liczba oznacza dla naszego portfela, czyli ile to złotych albo groszy. W tym celu należy wykonać działanie według zasady: czwarta cyfra po przecinku w notowaniach kursowych to 1 pips, a 100 pipsów to 1 grosz. Dzięki temu dowiemy się, że spread wynosi niecałe 3 grosze. Teraz wystarczy obliczyć, ile to procent z kursu rynkowego. Otrzymany wynik - 0,6% - oznacza spread, który jest naliczany w kantoronline.pl dla pary EUR/PLN.

 

spread walutowy

Od czego zależy wielkość spreadu walutowego?

Wielkość spreadu walutowego zależy od kliku czynników. Przede wszystkim od koniunktury na rynku walutowym oraz zysku jaki instytucja chce wypracować na obrocie walutami. Zarówno banki, jak i kantory stacjonarne i internetowe ustalają wielkość spreadu walutowego indywidualnie, w odniesieniu do kursu rynkowego danej waluty. Trzeba jednak pamiętać, że w tej kwestii bardzo ważny jest również popyt na daną walutę. Zasada jest taka: popularne pary walutowe są sprzedawane z niższym spreadem, natomiast im bardziej rzadka i egzotyczna waluta, tym spread na niej jest większy. Wpływ na wielkość spreadu ma również stabilność kursu danej pary walutowej na rynku. Im większe ryzyko, że kurs waluty będzie się wahał, tym spread będzie wyższy. Jeśli chcesz dowiedzieć się od czego zależą kursy walut – przeczytaj ten artykuł.

Spread bankowy

Według raportu kurencja.com wymiana walut w bankach jest o ok. 8% droższa, niż w kantorach internetowych. Trzeba również wspomnieć, że spread w banku ma znaczenie nie tylko dla dokonywanych w nim transakcji walutowych. Dla osób, które spłacają kredyt w obcej walucie, wyższy spread oznacza wyższe oprocentowanie kredytu. Dlaczego w banku jest drożej, niż w kantorze internetowym? Banki są instytucjami zaufania publicznego, których tradycja sięga średniowiecza. Oferują klientom pewność, że transakcja przebiegnie pomyślnie, są także źródłem kapitału dla podmiotów gospodarczych. Kantory internetowe to stosunkowo młode instytucje, najstarsze z nich mają po sześć-osiem lat, a ich działalność ogranicza się jedynie do transakcji walutowych. Choć oferują klientom lepsze warunki wymiany, banki nie muszą obawiać się o swoje zyski. Część klientów i tak będzie skłonna dopłacić do transakcji, niż wymienić walutę w kantorze internetowym.

Spread: mała liczba, która robi różnicę

Żeby zobaczyć, jak większy o kilkanaście pipsów spread zmienia naszą transakcję, zrobimy małe porównanie: wymiany waluty ze spreadem w banku i kantorze internetowym. W banku spread na parze EUR/PLN wynosi ok. 6-8% [1]. Kupując dzisiaj 500 euro w mBanku po kursie 4,4076 [2] , trzeba zapłacić 2 203,8 zł. W kantoronline.pl, gdzie spread wynosi 0,6 %, 500 euro kupimy za 2146,9 zł. W związku z tym, na kupnie 500 euro w kantorze internetowym łatwo zaoszczędzimy aż ok. 57 złotych. Należy jednak pamiętać, że spready w bankach mogą przyjąć także górną granicę - 8% - a wtedy nasze oszczędności podczas kupna euro będą jeszcze większe i wahać się będą od 60 zł do nawet 80 zł.

Podsumowując

Wartość spreadu walutowego oparta jest na kursie kupna i kursie sprzedaży danej waluty. Jego wartość, choć na ogół jest stała, sporadycznie może się zmieniać –  jest to zależne od banku/kantoru oraz koniunktury na rynku walutowym, a nawet zapowiedziach o publikacji nowych danych ekonomicznych. Konieczne jest, aby każdy kto systematycznie dokonuje transakcji walutowych, wiedział co to jest spread walutowy. Dzięki temu będzie dokładnie wiedział, jakie koszty ponosi podczas wymiany waluty.

 

 

[1] Por. https://spred.pl/

[2] Kurs sprzedaży euro w mBanku z dnia 15.09.2017 r. (spread 6%).

[Głosów: 18   Average: 2.9/5]
O autorze /

Marta Kozioł, content creator kantoronline.pl. Od koncepcji tekstu, poprzez wywiady z analitykami walutowymi, aż po publikację. Za artykułami kantoronline.pl stoi więcej niż jedna osoba, ale to dzięki niej cały czas coś się tworzy. Posiada akademickie podstawy z zakresu dziennikarstwa i łączy je z czujnym spojrzeniem na to, co ważne dla użytkowników kantoru internetowego.

Comment(1)

  • Jerzy

    15 kwietnia 2019

    Taka drobna uwaga, ale w tekście jest napisane "spready w bankach są o 8% wyższe" a z kontekstu wynika, że są o 8 punktów procentowych wyższe. To robi dużą różnicę 😉 Jeśli w kantorze spread wynosi 0.6%, to gdyby w banku był o 8% wyższy, dałoby to spread 0,648% (0.6% * 1.08)

Dodaj komentarz