Powrót

Dlaczego dolar rządzi światem, a nie inna waluta?

Niektórzy przewidują, że dolar wkrótce przestanie być międzynarodową walutą rezerwową. Mówią, że Stany Zjednoczone mają zbyt duży deficyt budżetowy i że będzie on powodem osłabienia się roli dolara amerykańskiego na świecie.

Pomimo tych przewidywań, upadku dolara amerykańskiego nie widać. Zamiast tego, dwa lata temu odnotowaliśmy ok. 10% wzrost tej waluty, będący pokłosiem kryzysu finansowego w Grecji i innych krajach świata. Czy więc mówienie o upadku dolara jest dziś uzasadnione?

1. Wartość dolara.

Dolar amerykański cieszy się statusem globalnej waluty rezerwowej od dziesięcioleci. W 1944 roku ustalenia z Bretton Woods w których wzięło udział 44. przedstawicieli państw alianckich, doprowadziły do światowej dominacji dolara. Od tej pory, interwencje walutowe banków centralnych z kilkudziesięciu krajów świata realizowane były w stosunku do dolara. Podwyższona podaż na dolara wobec podaży na złoto, była więc kwestią czasu. I pomimo tego, że system z Bretton Woods załamał się w 1971 roku, dolar amerykański nadal pozostał globalną walutą rezerwową. W przeciwieństwie do innych walut, wartość dolara amerykańskiego nie zdewaluowała się nigdy.

2. Brak alternatywy.

Z drugiej strony pozycja dolara nie jest zagrożona, ponieważ nie ma dla niego atrakcyjnej alternatywy. Jeśli nie dolar to, co? USA ma najbardziej stabilny, płynny i otwarty rynek finansowy. Jest mało prawdopodobne, aby np. Chiny ze swoim zamkniętym rynkiem i sztywnym kursem juana, mogły stanowić zagrożenie dla dolara w najbliższym czasie. W przypadku chińskiej waluty problem leży także gdzie indziej: chińska gospodarka rozwija się dość dynamicznie, a to powoduje, że wycena juana jest uzależniona od wskaźników ekonomicznych. Z dolarem jest inaczej: jest walutą „okrzepłą”, jego wartość jest przewidywalna.

Euro? Potencjalnie, euro ma lepsze perspektywy niż juan w tym zakresie, ale biorąc pod uwagę skromne prognozy wzrostu dla strefy euro w połączeniu z niepewnością i ryzykiem niewypłacalności krajów należących do niej, również i ta waluta nie stanowi realnego zagrożenia dla dolara. Kryzys grecki dość wyraźnie ukazał słabość euro, brak instrumentów naprawczych oraz nieskuteczność polityki monetarnej Unii Gospodarczej i Walutowej.

Funt szterling z kolei, mógłby być pretendentem do roli globalnej waluty rezerwowej, zwłaszcza, że przed II wojną światową waluta Imperium Brytyjskiego pełniła już taką rolę. Niestety, obecnie funt spełnia swoje zadanie dobrze, ale tylko dla niewielkich krajów potrzebujących rezerw finansowych. Dla większego kraju bądź regionu, ten rynek aktywów jest zbyt płytki. Obecnie w związku z Brexitem, wartość funta szterlinga i jego znaczenie na rynku walutowym maleją, przez co przestał być jakimkolwiek zagrożeniem dla dolara amerykańskiego.

Również japoński jen jest od czasu do czasu wymieniany jako opcja. Jednak biorąc pod uwagę pozycję Japonii jako mistrza świata w długach publicznych, istnieją poważne obawy dotyczące kondycji i stabilności japońskiej waluty.

3. Stabilność i wiarygodność USA.

Ważne jest, aby aktywa denominowane w walucie rezerwowej nie traciły zbyt wiele na wartości. Stąd gospodarka, której waluta jest używana jako rezerwa musi być stabilna, niepodatna na zmiany polityczne i finansowe, które musza cechować się przejrzystością i wiarygodnością. Jest to kontrargument w stosunku do euro, jak również innych walut, których organy emisyjne nie posiadają wiarygodności i rzetelności USA. Nie można także zapomnieć o tym, że Stany Zjednoczone są największą potęgą militarną na świecie, a takie wsparcie waluty inwestorzy również doceniają.

Podsumowując - dlaczego dolar rządzi światem, a nie inna waluta?

Nie tylko stabilność, ale i wzrost wartości dolara jest powodem niesłabnącej siły amerykańskiej gospodarki. Problemy Europy oraz innych krajów świata powodują, że Stany Zjednoczone uznawane są za bezpieczną przystań, która dodatkowo podnosi wartość dolara. Dziś, około 90% transakcji na rynku walutowym zawiera dolara amerykańskiego. Dane te odzwierciedlają dominację tej waluty, tak więc wszelkie obawy o przyszłość dolara amerykańskiego powinny zostać zawieszone.

PS Sprawdź aktualny kurs USD/PLN.

PPS Gwarantujemy, że nie znałeś wszystkich faktów dotyczących polskiej waluty. Przeczytaj o nich.

[Głosów: 5   Average: 3.6/5]
O autorze /

Marta Kozioł, content creator kantoronline.pl. Od koncepcji tekstu, poprzez wywiady z analitykami walutowymi, aż po publikację. Za artykułami kantoronline.pl stoi więcej niż jedna osoba, ale to dzięki niej cały czas coś się tworzy. Posiada akademickie podstawy z zakresu dziennikarstwa i łączy je z czujnym spojrzeniem na to, co ważne dla użytkowników kantoru internetowego.

Comment(1)

  • Magda

    22 października 2017

    Zawsze się nad tym zastanawiałam. A powody są takie proste..

Dodaj komentarz