Powrót
jen japoński

Dlaczego jen japoński to „bezpieczna przystań”?

Waluta kraju, którego deficyt budżetowy przekracza dwukrotność PKB powinna odstraszać inwestorów. Ale z jenem japońskim jest przeciwnie. Kiedy coś niedobrego dzieje się w Strefie Euro bądź za Oceanem, inwestorzy lokują swój kapitał w japońskiej walucie.

Jen japoński obok dolara amerykańskiego oraz franka szwajcarskiego jest zaliczany do tzw. „bezpiecznych przystani”. Takim mianem określa się waluty, których kursy są stabilne, a w czasie zawirowań na rynku walutowym popyt na nie rośnie. Lokowanie kapitału w walutach „bezpiecznej przystani” nie jest obarczone dużym ryzykiem. Dlaczego azjatycka waluta uważana jest za jedną z najbezpieczniejszych na świecie?

jen japoński

Jen i złoty

W Polsce kurs jena ma znaczenie o tyle, o ile zastanawiamy się nad kupnem elektroniki lub samochodu. Ale w strefie Pacyfiku i w USA, jen japoński to jedna z najważniejszych walut. Żeby zrozumieć ten fenomen, trzeba poznać podstawy gospodarki Japonii.

Zadłużenie kraju rozwiniętego

Najnowsze dane wskazują, że dług Japonii wynosi 229 proc. PKB, co jest rekordem świata wśród gospodarek rozwiniętych (to więcej niż we Włoszech, gdzie zadłużenie wynosi 175 proc. i więcej niż w Grecji, gdzie wynosi 132%) . Powiększający się deficyt budżetowy zwykle skutkuje niepewnością, podwyższonym ryzykiem, wzrostem inflacji, pesymistycznymi prognozami; ale nie w Japonii.

Nisza Japończyków

Japonia to kraj wyspiarski, górzysty, który prawie, że nie posiada zasobów naturalnych. Kiedy skończyła się II wojna światowa, Japończycy skoncentrowali się na odbudowie przemysłu i eksporcie swoich towarów. Dzięki temu japońskie tempo wzrostu gospodarczego w latach 70. i 80. było godne pozazdroszczenia.

Proeksportowa gospodarka

Dzisiaj Kraj Kwitnącej Wiśni jest trzecią pod względem wielkości potęgą gospodarczą i handlową na świecie. Kluczowym czynnikiem jest tu w dalszej mierze eksport. Dlatego kurs jena dla Japonii ma fundamentalne znaczenie, o wiele większe niż w przypadku krajów, których gospodarka nie jest oparta na handlu z zagranicą. Wzrost kursu jena sprawia, że japońskie towary stają się za granicą droższe i szkodzą eksportowi. Dlatego Japoński Bank Centralny znany jest z tego, że interweniuje za każdym razem kiedy kurs jena zbyt mocno spada lub wzrasta. Dlatego też inwestorzy którzy kupują jeny nie obawiają się o znaczące wahania kursu tej waluty. Dodatkowo Japonia od lat notuje nadwyżkę bilansu płatniczego.

jen japoński

Inwestycje

Japońscy inwestorzy inwestują na całym świecie. Tylko w Polsce zarejestrowanych jest blisko 270 japońskich firm . Ekspansja i rozwój japońskich firm w dużej mierze przyczynia się do wzrostu gospodarczego Japonii.

Wierzyciel USA

Od lat Japończycy sukcesywnie zwiększają rezerwy amerykańskich obligacji skarbowych m.in. po to, żeby zapobiec aprecjacji jena, a teraz wyprzedzili w tym nawet Chiny. Obecnie to Japonia, nie Chiny są największym wierzycielem USA . Pozycja największego wierzyciela amerykańskiej potęgi jest kolejnym czynnikiem, który wzbudza wśród inwestorów zaufanie, przez co traktują japońską walutę jako bezpieczną.

Aktywa zagraniczne netto

Wartość aktywów zagranicznych posiadanych przez japońskich inwestorów jest wyższa, niż wartość japońskich aktywów posiadanych przez inwestorów zagranicznych. Aktywa zagraniczne netto Japonii pod koniec 2015 roku wyniosły 339 bilionów jenów. W ten sposób Japonia zapewniła sobie niezależność od zewnętrznego finansowania i wpływu obcokrajowców na wahania kursu jena.

Zakończenie - Dlaczego jen japoński to bezpieczna przystań?

Dzisiaj jen japoński jest jedną z najbezpieczniejszych walut, co po czarnym czwartku, Brexicie i kryzysie w strefie euro staje się jeszcze bardziej wyraźne. Nie można jednak zapomnieć, że stabilność jena w niedługim czasie może zostać zachwiana przez wewnętrzne problemy Japonii. Jednym z największych z nich jest problem depopulacji i szybko starzejącego się społeczeństwa. Serwis BBC podał, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba Japończyków zmniejszyła się prawie o milion osób.

PS Koniecznie przeczytaj niezwykłą historię funta szterlinga.

[1] Zob. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rekordowy-deficyt-platniczy-Japonii-3120053.html, dostęp: 16.05.2017 r.
[2] Por. https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/japonski-biznes-krytykuje-ale-inwestuje/, dostęp: 16.05.2017 r.
[3] Zob. http://kresy.pl/wydarzenia/chiny-za-japonia-tokio-najwiekszym-wierzycielem-usa/, dostęp: 16.05.2017 r.

[Głosów: 5   Average: 4.4/5]
O autorze /

Marta Kozioł, content creator kantoronline.pl. Od koncepcji tekstu, poprzez wywiady z analitykami walutowymi, aż po publikację. Za artykułami kantoronline.pl stoi więcej niż jedna osoba, ale to dzięki niej cały czas coś się tworzy. Posiada akademickie podstawy z zakresu dziennikarstwa i łączy je z czujnym spojrzeniem na to, co ważne dla użytkowników kantoru internetowego.

Dodaj komentarz