Powrót
inflacja w Polsce

Inflacja w Polsce 2020. Dlaczego PLN traci na wartości?

Banki centralne nigdy nie drukowały pieniędzy na tak wielką skalę, jak podczas pandemii koronawirusa. Z tego powodu wielu z nas obawia się rosnącej inflacji. Sprawdź, jaka jest inflacja w Polsce 2020 i jaki wpływ ma na nią globalna pandemia. Dlaczego PLN traci na wartości?

Inflacja - co to jest?

Ekonomiści określają inflację jako trwały wzrost cen produktów i usług, której wskaźnik podawany jest jako procent, w skali kwartału, miesiąca albo roku. Innymi słowy, kiedy inflacja przyspiesza, siła nabywcza waluty maleje, a do zakupu tych samych produktów lub usług potrzebujesz więcej pieniędzy, niż wcześniej. Ze względu na tempo wyróżniamy 4 typy inflacji:

  • inflacja pełzająca (creeping inflation) – nie większa niż 3% na rok
  • inflacja krocząca (walking inflation) – 3-10% na rok
  • galopująca (galloping inflation) – 10% lub na rok
  • hiperinflacja (hyperinflation) – 50% lub większa na rok.

inflacja w Polsce

Jakie są przyczyny inflacji? Dlaczego PLN traci na wartości?

Jest wiele okoliczności, które przyczyniają się do rosnącej inflacji. Po pierwsze należy do nich nadmierna emisja pieniądza, a więc zbyt ekspansywna polityka pieniężna danego kraju. Po drugie, przyczyną inflacji jest również tzw. inflacja popytowa, która ma miejsce wtedy, gdy popyt przewyższa podaż. Trzecią najczęstszą przyczyną inflacji jest tzw. inflacja kosztowa, czyli sytuacja w której spadek podaży wynika ze wzrostu kosztów produkcji.

Nie przegap: Słaby złoty co oznacza dla polskiej gospodarki?

Kto kontroluje inflację?

Za poziom inflacji w danym kraju odpowiada bank centralny, który zobowiązuje się do utrzymywania inflacji, na poziomie, który będzie zdrowy dla gospodarki. W Polsce funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski, który od 2004 roku utrzymuje limit inflacji na poziomie 2,5% z możliwością wahania w górę lub w dół o 1%. NBP ma do dyspozycji kilka narzędzi, dzięki którym kontroluje poziom inflacji w naszym kraju. Są to między innymi:

  • stopy procentowe
  • rezerwy obowiązkowe
  • operacje otwartego rynku.

inflacja w Polsce

Które wskaźniki mierzą inflację?

Do najpopularniejszych wskaźników inflacji należą: Consumer Price Index (CPI) oraz Harmonised Indices of Consumer Prices (HICP). W Polsce wskaźnik Consumer Price Index obliczany jest przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) na podstawie klasyfikacji opracowanej przez Organizację Stanów Zjednoczonych (ONZ), a następnie wyniki przesyłane są do Eurostatu. W obliczeniach brany jest pod uwagę tzw. koszyk dóbr i usług, w ramach którego zsumowane są średnie wydatki przeciętnego konsumenta m.in. na: żywność, wyposażenie mieszkania, kulturę, odzież, leki, higienę, wypoczynek i transport.

Czy inflacja dla wszystkich przynosi negatywne skutki?

Konsekwencje wysokiej inflacji są dotkliwe dla większości społeczeństwa, przede wszystkim dla konsumentów i osób oszczędzających pieniądze. Kiedy inflacja rośnie, za tą samą ilość pieniędzy konsumenci mogą kupić mniej produktów lub usług. Rosnąca inflacja powoduje także spadek wartości oszczędności gromadzonych przez lata. Jedyną grupą społeczną, która korzysta na rosnącej inflacji są kredytobiorcy, ponieważ dzięki wyższej inflacji ich dług się z]pomniejsza.

Nie przegap: Jakie waluty najbardziej straciły na wartości w 2020 roku?

Inflacja w Polsce 2020 - ile wynosi?

Inflacja w Polsce 2020 za wrzesień wyniosła dokładnie 3,4%. Teoretycznie jest to dobry wynik , ponieważ stopa inflacji mieści się w limicie przyjętym przez NBP. Dlaczego więc wielu Polaków uważa, że w ostatnim czasie w Polsce inflacja przyspieszyła, a ceny wzrosły? Okazuje się, że rozwiązanie tego problemu tkwi w zmianach, jakie na konsumentach wymusiła pandemia koronawirusa. Zwróćmy uwagę na to, że w 2020 roku, typowy koszyk zakupowy Polaka wygląda zupełnie inaczej, niż w 2019 roku. Wiele produktów i usług, które wcześniej były kupowane chętnie, dzisiaj zupełnie straciły zainteresowanie klientów, dotyczy to zwłaszcza branży gastronomicznej oraz marek beauty. Jeśli więc obliczenia wskaźnika CPI czy HICP nadal będą opierać się na zeszłorocznych zwyczajach zakupowych, nie zobaczymy na wskaźnikach realnej siły nabywczej naszych pieniędzy.

Podsumowując - Inflacja w Polsce 2020. Dlaczego PLN traci na wartości?

Pod względem inflacji, Polska znajduje się w czołówce Unii Europejskiej. Niemniej jednak, inflacja ta nie jest aż tak wysoka, jak przewidywali ekonomiści wiosną br. Zgodnie z prognozami z I i II kwartału, inflacja w Polsce miała wynieść 6-8% pod koniec roku. Jedną z przyczyn, które sprawiły, że inflacja nieco zahamowała były udane zbiory, które powstrzymały skokowy wzrost żywności. Dodatkowo, z powodu pandemii zmniejszyły się także wydatki na transport oraz na odzież, co również pomogło zmniejszyć prognozę inflacyjną.

[Głosów: 1   Average: 5/5]
O autorze /

Marta Kozioł, content creator kantoronline.pl. Od koncepcji tekstu, poprzez wywiady z analitykami walutowymi, aż po publikację. Za artykułami kantoronline.pl stoi więcej niż jedna osoba, ale to dzięki niej cały czas coś się tworzy. Posiada akademickie podstawy z zakresu dziennikarstwa i łączy je z czujnym spojrzeniem na to, co ważne dla użytkowników kantoru internetowego.

Dodaj komentarz