Powrót

Poradnik: jak zapłacić podatek od wymiany walut?

Wszyscy wiemy, co powiedział Benjamin Franklin: „na tym świecie pewna jest tylko śmierć i podatki”. Ale wiemy też, że polskie prawo podatkowe jest skomplikowane i czasem nie do końca jest dla nas jasne, kiedy należy zapłacić podatek. Nie inaczej jest w przypadku podatku od wymiany walut. Zapraszamy na wpis o tym kto i jak powinien zapłacić podatek od wymiany walut.

Polskie firmy coraz częściej współpracują z zagranicą, przez co coraz częściej muszą rozliczać się w EUR, GBP lub USD. A to także oznacza, że muszą się zmierzyć z problemem opodatkowania wymiany waluty. W naszym artykule znajdziesz przykłady tego, jak prawidłowo rozliczyć się za wymianę waluty z polskim fiskusem. Na początek mamy jednak dobrą wiadomość: niezależnie od tego, czy jesteś osobą prywatną, czy prowadzisz biznes: za wymianę waluty nie musisz płacić podatku VAT.

Wymiana waluty jest zwolniona z podatku VAT

Zgodnie z polskim prawem podatkowym wymiana waluty jest zwolniona z podatku VAT. Nie ma tu znaczenia, czy wymieniasz walutę w kantorze online, kantorze stacjonarnym czy w banku, ani czy jesteś osobą prywatną czy firmą. Podatku VAT nie zapłacisz także za przelewy związane z wymianą waluty ani za koszty obsługi tj. wpłatę i wypłatę środków z konta. Jedynym wyjątkiem w którym obowiązuje podatek VAT jest wymiana monet lub banknotów kolekcjonerskich, które nie są prawnym środkiem płatniczym. Zasada ta jednak nie dotyczy wymiany walut online w kantorach i w bankach, a jedynie zakupu monet lub banknotów w specjalnych sklepach numizmatycznych[1].

podatek od wymianę walut

Podatek dochodowy od zysku z wymiany walut u osób prywatnych

Bez względu na to, czy jesteśmy osobą prywatną czy prowadzimy działalność gospodarczą, od każdego dochodu należy zapłacić podatek zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Wymiana waluty nie jest tutaj wyjątkiem, dlatego zgodnie z literą prawa, również osoby prywatne, które osiągają zysk z wymiany waluty powinny zapłacić od niego podatek dochodowy. W teorii, nawet w sytuacji w której kupiliśmy walutę na podróż zagraniczną, a potem sprzedaliśmy ją po kursie wyższym, niż kurs zakupu tej waluty, powinniśmy od swojego zysku zapłacić podatek. Podkreślić jednak trzeba, że w teorii, ponieważ w praktyce Urząd Skarbowy nie upomina się o ten podatek wśród osób prywatnych, które sporadycznie wymieniają walutę (tzn. wtedy, gdy ich wymiany walut nie przypominają ani zorganizowanej, ani profesjonalnej działalności).

Podatek dochodowy od zysku z wymiany walut w firmie

Jeśli jednak chodzi o firmy, które rozliczają się w obcych walutach sprawa jest bardziej skomplikowana, a to, że fiskus upomni się o podatek od zysku z wymiany walut jest więcej niż pewne. Zanim przejdziemy do konkretnych obliczeń zwróćmy jeszcze uwagę na to, że waluta w firmie najczęściej pojawia się na dwa sposoby: albo wtedy, gdy polska firma przyjmuje należność od zagranicznej firmy, albo kiedy polska firma musi zapłacić za towar bądź usługę zagranicznej firmie. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku powstają różnice kursowe, które są albo dodatnie, albo ujemne. Jeśli różnica kursowa jest dodatnia, wtedy przedsiębiorca powinien zakwalifikować ją w swoich księgach jako dochód. Natomiast gdy różnica kursowa jest ujemna, wtedy przedsiębiorca powinien ją dodać do kosztów uzyskania przychodów. Jak obliczyć różnicę kursową? Schemat obliczania różnic kursowych przedstawiamy poniżej.

Uwaga! Do księgowania faktur w walutach obcych zawsze stosujemy kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego wystawienie faktury np. dla faktury wystawionej w EUR w dniu 10 lutego obowiązuje kurs średni EUR w NBP z dnia 9 lutego. Aktualne kursy średnie NBP znajdziesz tutaj

Kiedy powstaje ujemna różnica kursowa? Księgowanie należności w walucie

Załóżmy, że grafik z Warszawy prowadzący własną działalność gospodarczą przygotował projekty dla firmy z Berlina o wartości 1000 EUR. Tak więc, w dniu 10 lutego 2020 r. Polak wystawił niemieckiej firmie fakturę VAT na 1000 EUR. Grafik, żeby zaksięgować tą fakturę musi przeliczyć ją według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury, czyli z 9 lutego 2020 r. Kurs średni NBP dla EUR/PLN wynosił wtedy 4,2323. Zgodnie z tym kursem wartość tej faktury w PLN wyniosła 4 232,3 PLN i taką kwotę grafik wpisuje do swojej księgi rachunkowej. Co dalej? Po 2 tygodniach firma z Berlina zapłaciła fakturę, a na konto polskiego grafika wpłynęło 1000 EUR, które grafik wymienił w kantorze online po kursie 4,2000 PLN. Na firmowym koncie grafika pojawiła się więc kwota 4 200 PLN. Różnica pomiędzy kwotą przeliczoną według kursu zgodnie z którym faktycznie grafik wymienił walutę, a kursem średnim NBP jest różnicą kursową. W naszym przykładzie różnica kursowa jest ujemna i wynosi dokładnie 32,3 PLN. Grafik powinien ją zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu.

podatek od wymianę walut

Kiedy występuje dodatnia różnica kursowa? Księgowanie należności w walucie

Dodatnia różnica kursowa podczas księgowania należności wystąpiłaby wtedy, gdy kurs średni NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury byłby niższy, niż kurs według którego faktycznie przedsiębiorca wymienił walutę. Odnosząc się do podanego wyżej przykładu: grafik księguje wystawioną FV na 1000 EUR po kursie średnim NBP 4,2323, a więc na kwotę 4 232,3 PLN. Jednak w ciągu dwóch tygodni kurs EUR poszedł w górę i po otrzymaniu 1000 EUR grafik wymienił je w kantorze po kursie 4,2800 PLN, przez co na jego firmowe konto trafi 4 280 PLN. W ten sposób powstała dodatnia różnica kursowa, która wynosi dokładnie 47,7 PLN. Dodatnią różnicę kursową grafik powinien zakwalifikować w księdze rachunkowej jako dochód.

podatek od wymianę walut

Kiedy występuje ujemna różnica kursowa? Księgowanie zobowiązań w walucie

Załóżmy, że sprzedawca internetowy z Krakowa musi uregulować zobowiązanie za sprowadzone z Francji produkty. Francuska firma wystawiła mu fakturę VAT w dniu 10 lutego 2020 roku na kwotę 1000 EUR. Księgując tą fakturę, polski sprzedawca przelicza 1000 EUR po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury, czyli z 9 lutego 2020 r. Wtedy średni kurs EUR wyniósł 4,2323 PLN, tak więc do księgi rachunkowej sprzedawca wpisał kwotę 4 232,3 PLN. Po dwóch tygodniach, gdy nadszedł moment opłacenia faktury, sprzedawca wymienił PLN na EUR w kantorze online po kursie 4,2800. W związku z tym, zapłacił w rzeczywistości za tą fakturę 4 280 PLN. W ten sposób powstała ujemna różnica kursowa w wysokości 47,7 PLN, którą sprzedawca powinien zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu.

podatek od wymiany walut

Kiedy występuje dodatnia różnica kursowa? Księgowanie zobowiązań w walucie

Dodatnia różnica kursowa podczas księgowania zobowiązań w walucie wystąpi wtedy, gdy kurs średni NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury będzie niższy, niż kurs po którym przedsiębiorca faktycznie wymienił środki, by zapłacić fakturę. Załóżmy, że nasz sprzedawca z Krakowa otrzymał fakturę na 1000 EUR i zaksięgował ją po kursie średnim NBP, a więc na kwotę 4 232,3 PLN. Tymczasem od czasu wystawienia przez francuską firmę faktury, do czasu faktycznej zapłaty kurs EUR obniżył się i sprzedawca w kantorze online kupił EUR na zapłatę tej faktury po kursie 4,2000. W efekcie więc, za fakturę zapłacił 4 200 PLN. W ten sposób powstała dodatnia różnica kursowa w wysokości 32,3 PLN. Powstałą różnicę sprzedawca powinien zakwalifikować jako dochód.

podatek od wymiany walut

Kwalifikacja różnic kursowych – i co dalej?

Jeśli różnica kursowa jest dodatnia, to przedsiębiorca dodaje ją do swoich dochodów, od których łącznie potem musi zapłacić podatek dochodowy. Natomiast w przypadku, gdy różnica kursowa jest ujemna, wtedy przedsiębiorca doliczą ją do kosztów uzyskania przychodów. Tak więc, dla przedsiębiorców, którzy sami prowadzą swoją księgowość najważniejsze jest, aby odpowiednio zinterpretować powstałą podczas transakcji walutowych różnicę kursową.

Podsumowanie - Jak zapłacić podatek od wymiany walut?

Kluczem do rozliczenia się z wymiany waluty przez przedsiębiorców, jest właściwe zakwalifikowanie powstałych różnic kursowych. Dobrze jest pamiętać o tym, że nie ma znaczenia, czy firma wymienia walutę w kantorze online, kantorze stacjonarnym czy w banku, zawsze punktem odniesienia dla różnic kursowych są kursy średnie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury oraz kurs po którym faktycznie wymieniana jest waluta w wybranej instytucji. Na koniec, warto dodać jednak, że z punktu widzenia rozliczenia księgowego wymiana online jest najwygodniejszą opcją, ponieważ po transakcji automatycznie otrzymujemy elektroniczne potwierdzenie wymiany waluty.

Zaciekawił Cię nasz artykuł? Mamy nadzieję, że tak i że teraz rozliczenie z transakcji walutowych będzie dla Ciebie mniej skomplikowane. Jeśli dopiero zaczynasz interesować się walutami, nie przegap naszego artykułu o tym: Co to jest spread walutowy? a także: Ile kosztuje firmowe konto walutowe i dlaczego niektóre firmy mogą mieć je taniej?

[1] Powyższe zasady reguluje przepis znajdujący się w Art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. nr 106).

[2] Zob. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/art-24c/, dostęp: 29.01.2020 r.

[Głosów: 11   Average: 4.5/5]
O autorze /

Marta Kozioł, content creator kantoronline.pl. Od koncepcji tekstu, poprzez wywiady z analitykami walutowymi, aż po publikację. Za artykułami kantoronline.pl stoi więcej niż jedna osoba, ale to dzięki niej cały czas coś się tworzy. Posiada akademickie podstawy z zakresu dziennikarstwa i łączy je z czujnym spojrzeniem na to, co ważne dla użytkowników kantoru internetowego.

Comment(1)

  • Michał

    24 marca 2021

    Pytanie dotyczące podatku.
    Czy zobowiązanie podatkowe następuje w momencie transakcji internetowej czy dopiero po wypłacie zysku na swoje konto w banku.
    Teoretycznie, te pieniądze są nadal wirtualne, aż do momentu realizacji zysku - wypłaty z kantoru na konto.

Dodaj komentarz