Powrót
ZUS

Komu i na jakich warunkach przysługuje mały ZUS?

Mały ZUS plus to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy maja przychody mniejsze niż 120 tysięcy złotych. W poniższym poradniku dowiecie się jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać ze zmniejszonej składki na ubezpieczenie społeczne i jakie dokumenty należy wypełnić.

Mały ZUS plus - dla kogo? Kto może skorzystać?

Mały ZUS plus to świadczenie, które pozwala płacić obniżone składki na ubezpieczenie społeczne. Aby kwalifikować się do zmniejszenia składki należy spełniać poniższe warunki:

- przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez poprzedni rok kalendarzowy nie przekraczają 120 000 zł,- prowadziłeś działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych. - w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej,- jeśli spełniasz warunki do płacenia obniżonych stawek składek na ubezpieczenie społeczne.

Ważne! Mały ZUS dotyczy tylko i wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne musimy płacić w pełnej wysokości.

Jak długo można korzystać z obniżonej składki na ubezpieczenie społeczne?

Obniżone składki na ubezpieczenie społeczne możemy wnosić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności. Limit przychodów z działalności prowadzonej przez rok nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł. Jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku kalendarzowym rozliczał się w ramach karty podatkowej i nie korzystał ze zwolnienia z VAT. W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadził działalność tylko przez cześć poprzedniego roku kalendarzowego, to przychód z działalności będzie niższy.

Zgłoszenie do Mały ZUS w przypadku kontynuacji działalności

Jeśli w 2021 roku kontynuujesz prowadzenie działalności, nie korzystałeś a chcesz teraz skorzystać z obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne jeszcze w styczniu 2021 roku - to koniecznie w siedzibie ZUS lub elektronicznie złóż takie formularze do 1 lutego 2021 roku:

- ZUS ZWUA: wyrejestrowanie z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31.12.2020 r. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym i nie korzystałeś z Małego ZUSu,- ZUS ZWUA: wyrejestrowanie z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia od 05 70, 05 72, jeśli na dzień 31.12.2020 r. skończył się 24-miesięczny okres korzystania z obniżonych składek,- zgłoszenie ZUS ZUA- zgłoszenie ZUS ZZA (jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu).

Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z Małego ZUSu po raz pierwszy później niż w styczniu br. powinien przekazać dokumenty do ZUS w terminie 7 dni od pierwszego dnia, w którym spełnia wymagania otrzymania ulgi.

Zgłoszenie do Mały ZUS w przypadku wznowienia działalności

Jeżeli w styczniu br. przedsiębiorca wznawia swoją działalność prowadzoną w 2020 roku, przynajmniej przez 60 dni i nie korzystał z obniżonej składki wystarczy, że złoży następujące dokumenty:

- ZUS ZUA,- ZUS ZZA, jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Bardzo ważne! Jeśli w grudniu 2020 roku przedsiębiorca korzystał z Małego ZUSu i nadal chce to kontynuować nie musi przekazywać żadnych dokumentów. Natomiast, jeśli nie korzystał z Małego ZUSu w grudniu 2020 roku i nie złoży deklaracji oznacza to rezygnację z ulgi.

Konsekwencje niższych składek na ZUS

Warto pamiętać, że korzystanie z obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne jest dobrowolne. Jeśli przedsiębiorcy zależy na tym, by opłacać wyższe składki i mieć w przyszłości wyższe świadczenia to może zadeklarować wyższą podstawę wymiaru składki niż najniższa podstawa, wyliczona wedle dochodu. Z Małego ZUSu może przedsiębiorca zrezygnować w ciągu roku w każdej chwili. Ważne, za miesiąc w którym przedsiębiorca rezygnuje z obniżonej składki należy zapłacić składki w pełnej wysokości.

Decyzja o skorzystaniu z Małego ZUSu wiąże się głównie z tym, że w przyszłości otrzymamy niższe świadczenia, takie jak chorobowe, rentowe czy emerytalne. Bowiem, te świadczenia są obliczane od postawy wymiaru składek.

[Głosów: 1   Average: 5/5]

Dodaj komentarz