Powrót
kryptowaluta tron

Kryptowaluta Tron

Kryptowaluty spełniają wiele ważnych ról. Między innymi służą do globalnych rozliczeń i szybkiego przesyłania pieniędzy na duże odległości. Jednocześnie wirtualne waluty mogą być stworzone dla rozrywki i budowy inteligentnej sieci kontaktów. Do tego celu powstała kryptowaluta tron.

Opis kryptowaluty

Kryptowaluta tron została skonstruowana w Singapurze przez obecnego prezesa organizacji - Justina Sun. Celem stworzenia kryptowaluty tron była chęć wykreowania ogólnoświatowego, w pełni bezpłatnego systemu contentu rozrywki, przy użyciu inteligentnych kontraktów. Jak wiele innych walut wirtualnych, także i kryptowaluta tron jest wysoce odporna na jakiekolwiek zewnętrzne wpływy. Ma charakter zdecentralizowany, dlatego żaden rząd ani organizacje nie mogą na nią wpływać i ingerować w blockchain tronu.

Kryptowaluta tron jest kierowana do twórców treści chcących umieścić swoją aplikację na popularnych platformach, celem jej dalszej odsprzedaży. Jeśli chcieliby to zrobić w klasyczny sposób, musieliby ponieść wysokie opłaty. Natomiast tron powoduje, że mogą ich skutecznie uniknąć i dystrybuować swoje treści na szeroką skalę.

Tron, występujący na giełdach kryptowalutowych pod nazwą TRX, jest mniejszym, tańszym kuzynem kryptowaluty bitcoin (www.xtb.com/pl/cena-bitcoina-kb). Jest coinem opierającym się na technologii pozwalającej na przenoszenie zdolności do przejęcia udziału w rynku posiadanego obecnie przez różnego rodzaju platformy dystrybucji. Do platform tych można zaliczyć tak popularne sklepy jak Apple App Store czy Google Play. Jest ekosystemem powiązanym z blockchainem, utworzonym na bazie sieci Ethereum. Głównym zamierzeniem tej kryptowaluty jest utworzenie w przyszłości światowego systemu bezpłatnej rozrywki, która miałaby nie podlegać nigdy cenzurze z jakiejkolwiek strony ani wpływom wydawców.

Kolejnym filarem projektu tron jest internet 4.0, czyli światowa sieć zdecentralizowana niepodlegająca żadnym wpływom ze strony ogromnych korporacji. W ramach tego projektu mają powstawać personalne tokeny twórców, jak i smart contacty na dostęp do treści multimedialnych. Każda treść będzie należała do swojego twórcy, a sieć ma jedynie umożliwiać jej dystrybuowanie. Inną opcją będzie tworzenie w tej samej sieci zdecentralizowanych aplikacji na gry online czy gier w mediach społecznościowych.

Ważnym elementem projektu jest Token Tronix, oparty o standard ERC20, który będzie pozwalał na dokonywanie niezbędnych rozliczeń w systemie.

Specyfikacja kryptowaluty

Protokół tronu pozwala twórcom na podejmowanie decyzji dotyczących kosztów lub ich braku przy dalszym korzystaniu z ich treści oraz decyzji dotyczących dystrybucji treści.

Zakup kryptowaluty tron jest możliwy w parach walutowych z ethereum (www.xtb.com/pl/ethereum-kb) lub bitcoinem. Przy użyciu takich par walutowych użytkownicy mogą szybko, skutecznie i przy minimalnych kosztach lub ich braku dokonać pożądanego przelewu.

Kryptowaluta tron składa się z trzech różnych warstw - rdzennej, aplikacji i przechowywania. Warstwa rdzenna jest istotą kryptowaluty tron i to właśnie na sieci blockchain owy rdzeń się opiera. Tron ma mieć trzy systemy główne: integracji i debugowania funkcjonalności, funkcjonalności i dystrybucji sieci oraz kompromis pomiędzy technologiami PoS i PoW. Posiada protokół programowania obiektowego i serializacji, polegające na definiowaniu bloku lub transakcji, a następnie na tworzeniu na tej podstawie kodu. Później prowadzi to do serializacji i deserializacji, dzięki czemu można dokonywać operacji na obiektach.

Warstwa aplikacji koncentruje się na uproszczonej integracji zdecentralizowanych aplikacji z dedykowanym portfelem wirtualnym dla developerów. Blockchain wraz z łańcuchami bocznymi kryptowaluty tron daje efekt skalowalności sieci. W tronie zastosowano także mechanizm Delegated Proof-of-Stake - DPoS, a w planach jest wprowadzenie mechanizmu konsensusu, aby utrzymywać optymalną szybkość sieci w momencie realizacji forka lub fragmentaryzacji sieci.

Z kolei warstwa przechowywania jest protokołem przestrzeni, przeznaczonym na gromadzenie danych w oparciu o algorytm Proof-of-Replication. Polega to na potwierdzaniu przez serwer, że dane umieszczone w przestrzeni znajdują się w wielu fizycznych lokacjach.

Kryptowaluta tron wykorzystuje w swoim działaniu model UTXO, który umożliwia śledzenie historii transakcji w rejestrze publicznym, a jego przetwarzanie pozwala przesyłać środki finansowe między różnymi adresami. Dla smart contactów, które są również podstawą działania kryptowaluty tron, ważna będzie możliwość tworzenia kodu wysokiego poziomu, a w pierwszej kolejności będzie nim Java.

Zakłada się, że maksymalnie powstanie 100 000 000 000 - 100 mld monet tronu, a dotychczas jest ich prawie 66 mld. Pierwszy blok pojawił się 29 sierpnia 2017 roku. Średni czas pomiędzy kolejnymi blokami wynosi zaledwie 15 sekund. Tokeny tronu nazywane są TRONIX, w skrócie TRX.  Nie ma możliwości kopania kryptowaluty tron.

[Głosów: 1   Average: 5/5]

Dodaj komentarz