Powrót
cena złota a kurs dolara

Kurs dolara a cena złota - jakie są między nimi zależności?

Złoto niezmiennie od wieków stanowi przedmiot powszechnego pożądania. Dlaczego? Powodów takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Jednak to, co szczególnie przekonuje inwestorów to odporność szlachetnego kruszcu na inflację. Złoto postrzegane jest również jako bezpieczna przystań w niepewnych czasach i skuteczny sposób na zabezpieczenie wartości pieniądza. Jak kształtowana jest cena złota i co łączy ją z kursem dolara amerykańskiego?

Cena złota w ostatnich miesiącach

Kurs złota w 2017 roku wzrósł o nieco ponad 13%, aczkolwiek podlegał w tym czasie kilku wahaniom - zaliczył wiele trendów wzrostowych, jak i spadkowych.

Po silnych wzrostach, które trwały od początku lipca do początku września, kurs szlachetnego kruszcu zdołał przekroczyć granicę 1 350 dolarów, jednak nie obronił jej na dłuższy czas. Po dwumiesięcznych wzrostach nastąpiły bowiem dwumiesięczne spadki, które sprowadziły cenę złota do poziomu niższego o ponad 100 dolarów! Silny impuls wzrostowy w grudniu pozwolił na częściowe odrobienie spadków i zakończenie roku na poziomie lekko przekraczającym 1 300 dolarów za uncję.

Co spowodowało tak dynamiczne odbicie? Kluczowym czynnikiem wzrostu było niewątpliwie rosnące zagrożenie geopolityczne ze strony Korei Północnej. Nie bez znaczenia jest również słabnący dolar, którego kurs jest odwrotnie proporcjonalny względem kursu złota. Co nas czeka w najbliższym czasie? Czynników wpływających na cenę złota jest wiele, zatem trudno przewidzieć czy trend zostanie utrzymany. Biorąc jednak pod uwagę jastrzębią politykę FEDu i plany podnoszenia stóp procentowych, można przypuszczać, iż kurs złota ponownie zmieni kierunek.

Jak wygląda kurs dolara?

Historyczny wykres pary walutowej USD/PLN prezentuje silny trend spadkowy. O ile w styczniu 2017 za dolara amerykańskiego płacono ponad 4,10 PLN, o tyle w grudniu nieco poniżej 3,50 PLN. Kilkunastoprocentowy spadek to w dużej mierze skutek stałego umacniania się złotego - w 2017 roku został on nawet uznany najmocniejszą walutą na świecie!

Wpływ na taki stan rzeczy miało zapewne niskie ryzyko polityczne – zarówno krajowe jak i gospodarcze, a co za tym idzie większe zainteresowanie inwestorów. Kolejny istotny czynnik to niewątpliwie świetny rok dla polskiej gospodarki. Ciągle napływające informacje o poprawie jej kondycji i rosnące wskaźniki PMI dla przemysłu pozwalają przypuszczać, że polska waluta nadal będzie się umacniać. Potwierdzają to analitycy, którzy wskazują na realne szanse spadku kursy dolara do poziomu nawet 3,40 PLN.

kurs dolara

Dolar a złoto - odwrotna proporcjonalność

Istnieje wprawdzie wiele czynników i zależności, które pozwalają mniej lub bardziej skutecznie przewidywać kurs złota, jednak historia już niejednokrotnie udowodniła, iż potrafi on wymykać się prawom ekonomii i podążać w zupełnie odmiennym od spodziewanego kierunku. Warto jednak znać pewne zależności, które wciąż dość istotnie wpływają na poziom cen złota.
Prawdopodobnie najlepiej znanym prawem związanym z kursem złota jest jego odwrotnie proporcjonalna zależność względem kursu dolara amerykańskiego. Dlaczego złoto nie lubi dolara? Otóż podobnie jak wiele innych towarów, wyceniane jest ono właśnie dolarze - stąd też w około 60% przypadków spadek kursu amerykańskiej waluty skutkuje wzrostem kursu złota i odwrotnie. Jednak przewaga złota nad dolarem (i innymi walutami również) wynika z tego, że po pierwsze nie posiada ono swojego emitenta, a po drugie jego ilość w przyrodzie jest ograniczona. Dzięki temu jest ono odporne nie tylko na inflację, ale również politykę monetarną i działania międzynarodowych instytucji finansowych.

Jakie jeszcze czynniki mają wpływ na wycenę złota?

Naturalnie kurs dolara to nie jedyny czynnik mający wpływ na wycenę tego szlachetnego kruszca. Wspomnieć można chociażby o cenie ropy naftowej, która zmierza zwykle w tym samym kierunku, co cena złota. Prawidłowość ta wiąże się po części z kolejnym czynnikiem, którym jest sytuacja geopolityczna. Znaczne zasoby ropy naftowej znajdują się bowiem na terenach objętych konfliktami zbrojnymi. Rosnące niepokoje inwestorów skłaniają zwykle do poszukiwania bezpiecznej przystani, którą staje się najczęściej właśnie złoto. Rosnące zainteresowanie kruszcem zgłaszane przez rynek prowadzi w konsekwencji do wzrostu wyceny złota. W złoto inwestorzy uciekają również w obawie przed kryzysami gospodarczymi i mniej lub bardziej dotkliwymi zawirowaniami na światowych giełdach. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że kurs złota stanowi swoisty barometr nastrojów inwestorów.

Warto jeszcze wspomnieć chociażby o inflacji i stopach procentowych. Rosnąca inflacja lub obawy co do jej wzrostu skutkują zwykle wzrostem kursu złota, co stanowi naturalną formę zabezpieczenia wartości posiadanego majątku w czasie. Odwrotna zależność występuje w kontekście stóp procentowych. W środowisku niskich stóp procentowych kurs złota z reguły rośnie, gdyż wraz z rosnącymi stopami rośnie dochodowość bezpiecznych form inwestycji (np. lokat i obligacji), co skłania inwestorów do rezygnacji z inwestycji w złoto i deponowania oszczędności w bankach.

 

Autorem wpisu gościnnego jest Jakub Górecki – ekonomista z pasji i wykształcenia, redaktor portalu finansowego MySaver.

[Głosów: 9   Average: 2.3/5]

3 komentarze

 • Maria

  21 stycznia 2018

  Dobrze dowiedzieć się nowych rzeczy. Tym bardziej, że interesuje mnie temat walut

  • kantoronline

   24 stycznia 2018

   Cała przyjemność po naszej stronie 🙂

 • Roman

  6 stycznia 2019

  Ja ciągle analizuje kursy walut ponieważ a tym też można zarobić. Kto się w to bawi to wie.

Dodaj komentarz