Powrót

Jak szybko zrozumieć rynek walutowy?

Mówi się, że nigdy nie zasypia i jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków. Rynek walutowy, przez niektórych nazywany Forex z uwagi na akronim angielskiej nazwy Foreign Exchange, kryje w sobie wiele sekretów. A Ty nie musisz być przedsiębiorcą ani inwestorem, by mieć z nim do czynienia. Za każdym razem kiedy wyjeżdżasz za granicę i wymieniasz walutę w kantorze, bierzesz udział w kreowaniu wartości pieniądza! Poznaj tajemnice tego gigantycznego rynku, w którym dzienne obroty przekraczają czarującą liczbę trzech bilionów dolarów.

Istnieje wiele zawiłości wokół rynku walutowego, ale chcę żebyśmy trzymali się podstaw: tylko w ten sposób uda się uchwycić sedno. Dlatego w przygotowanej przez nas liście nie zabrakło żargonu używanego przez traderów walutowych oraz pojęć, z którymi nie raz zetknąłeś się podczas wymiany waluty. Na samym początku zestawienia, rzecz jasna, dowiesz się kim jest trader walutowy i jakie są jego codzienne obowiązki. Zaczynamy!

Trader/Dealer walutowy

Trader lub dealer walutowy to osoba, która zajmuje się przeprowadzaniem najbardziej opłacalnych w danym momencie transakcji kupna i sprzedaży waluty dla swoich klientów, a także wyceną posiadanych przez nich środków walutowych oraz monitorowaniem rynku walutowego. Działania zarówno tradera, jak i dealera walutowego są nastawione na osiągnięcie korzyści finansowych z przeprowadzonych transakcji.

Kurs waluty - od czego zależą?

Kurs waluty to wartość danej waluty, jaką przyjmuje względem innej waluty. Kursy walut odzwierciedlają sytuację gospodarcza danego kraju: np. załamanie gospodarki danego kraju wiąże się z drastycznym spadkiem kursu jego waluty.

Spread

W ofertach wymiany walut online często możesz spotkać się ze stwierdzeniem, że kantor oferuje „niski spread”.  Spread jest różnicą pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży waluty. Dlatego im mniejszy spread, tym oferta jest dla Ciebie bardziej korzystna. Na przykład: jeśli kurs sprzedaży Euro wynosi 4,44, a kurs kupna 4,20 zł, to spread jest równy 0,22 zł.

Pips

Pips to minimalna wartość zmiany kursu walutowego, a dokładnie dziesiąta tysięczna części złotówki czyli 0,0001[1]. Dlatego właśnie kursy walut podawane są aż do czwartego miejsca po przecinku np. kurs kupna dolara wynosi dziś 3,9477[2].

Para walutowa

Najprościej rzecz ujmując, para walutowa to dwie waluty, które są porównywane względem siebie. Każda para walutowa zawiera w sobie walutę bazową i walutę kwotowaną (o czym poniżej).

Waluta bazowa i waluta kwotowana

Waluta bazowa jest wykorzystywana jako punkt odniesienia dla kursu walutowego w parze walutowej. Natomiast waluta kwotowana to taka, w której wyceniana i rozliczana jest transakcja walutowa. Rzecz najprościej można zrozumieć na przykładzie pytania: ile jednostek waluty kwotowanej (PLN) trzeba dziś zapłacić za walutę bazową (EUR)? Dodać jeszcze należy, że z reguły waluta bazowa jest walutą silniejszą i o większym rynkowo znaczeniu, niż waluta kwotowana.

Crossy walutowe

Crossy walutowe (z ang. cross rates) nazywane są też kursami krzyżowymi. Jest to para walutowa, która została zbudowana z pominięciem złotego. Na przykład: jeśli posiadasz euro i chciałbyś wymienić je na dolary, korzystając z kursów krzyżowych, możesz dokonać transakcji walutowej bezpośrednio z euro na dolary, bez przewalutowania swoich środków na złotówki. Przewalutowanie środków na złotówki może być w tej sytuacji dla Ciebie niekorzystne. Ale nie zawsze. Jeśli wymieniasz walutę w kantoronline.pl, w takim przypadku wymienisz dolary na złotówki po kursie pomniejszonym o całą marżę! Marża kantoru będzie towarzyszyła jedynie transakcji wymiany złotówek na dolary. Biorąc pod uwagę, że serwis nie pobiera opłat za przeprowadzane transakcje, taki sposób wymiany waluty jest bardzo przyjazny dla portfeli klientów kantoronline.pl.

KNF: Komisja Nadzoru Finansowego

KNF to centralny organ władzy Państwowej, który  czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku finansowego w Polsce: jego stabilnością, przejrzystością i bezpieczeństwem. Do głównych zadań Komisji Nadzoru Finansowego należy ochrona uczestników rynku finansowego, w tym kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

PKB: Produkt Krajowy Brutto

PKB, najprościej rzecz ujmując, jest sumą wszystkich dóbr i usług wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu. Na PKB składają się m.in. wydatki konsumpcyjne, wydatki przedsiębiorstw, inwestycje, wydatki rządowe itd. PKB jest podstawową miarą zamożności społeczeństwa i siły gospodarki danego kraju. Jaki wpływ ma PKB na rynek walutowy? Otóż, wzrost PKB oznacza m.in. wzrost produkcji, a co za tym idzie zwiększenie się napływu kapitału zagranicznego do danego kraju. W efekcie zwiększa się popyt na walutę tego kraju, co z kolei przyczynia się do wzrostu jej kursu.

Portfel walutowy

Portfel walutowy to inaczej bankowe subkonto walutowe, które umożliwia zgromadzenie i przechowywanie wymienionych środków, bez posiadania konta walutowego w banku. Oferując swoim klientom portfel walutowy, kantory internetowe umożliwiają im oszczędzanie pieniędzy, gdyż jego prowadzenie często jest w pełni darmowe, jak np. w serwisie kantoronline.pl.

Opcja walutowa

Opcja walutowa to nic innego jak umowa zawierana pomiędzy nabywcą (kupującym), a wystawcą (sprzedającym) dająca prawo, ale nie obowiązek nabywcy, do kupienia lub sprzedania waluty po ustalonej cenie i w określonym czasie. Jednak za prawo do opcji walutowej nabywca musi zapłacić wystawcy premię, ponieważ zawarta umowa zobowiązuje wystawcę do realizacji prawa nabywcy, jeśli w ustalonym czasie zgłosi on chęć realizacji nabytych praw. Generalnie przyjmuje się, że opcja walutowa jako instrument finansowy pozwala zmniejszyć ryzyko walutowe, poprzez zabezpieczenie ceny waluty w danym okresie czasu.

Przewalutowanie

Przewalutowanie to inaczej wymiana jednej waluty na inną walutę według ustalonego kursu np. z PLN na CZK. To pojęcie często używane jest w kontekście kredytów zaciągniętych w obcej walucie, które są przeliczane na inną walutę poprzez zlecenie przewalutowania. Z przewalutowaniem często wiążą się opłaty lub zmiana oprocentowania kredytu.

Aprecjacja waluty

Aprecjacja waluty to inaczej wzrost kursu waluty krajowej w stosunku do walut zagranicznych. Pozytywnym skutkiem aprecjacji waluty jest m.in. wzrost siły nabywczej waluty krajowej, większy napływ kapitału zagranicznego oraz spadek kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego. Niestety, aprecjacja waluty ma także swój negatywny skutek: eksport w porównaniu do importu staje się dużo mniej opłacalny, a także zwiększają się koszty pracy w porównaniu do kosztów pracy za granicą.

Spekulacje walutowe

To świadome zawieranie transakcji walutowych z podwyższonym ryzykiem wahania się kursów, poprzez przewidywanie kierunku i skali wzrostu lub spadku waluty w stosunku do innej waluty, aby osiągnąć korzyści finansowe. Spekulacje walutowe zawsze jednak niosą za sobą ryzyko, ponieważ dokładne przewidzenie wahania się kursów nie jest możliwe.

[1] Wyjątkiem jest jen japoński
[2] Kurs pochodzi z dnia 26 lipca 2016 r.

 

[Głosów: 4   Average: 4/5]
O autorze /

Marta Kozioł, content creator kantoronline.pl. Od koncepcji tekstu, poprzez wywiady z analitykami walutowymi, aż po publikację. Za artykułami kantoronline.pl stoi więcej niż jedna osoba, ale to dzięki niej cały czas coś się tworzy. Posiada akademickie podstawy z zakresu dziennikarstwa i łączy je z czujnym spojrzeniem na to, co ważne dla użytkowników kantoru internetowego.

Dodaj komentarz