• INFOLINIA
  32 413 00 00
Nasi konsultanci pracują
w godzinach 8:00 - 16:30

Zapisz się na newsletterBulk email software by FreshMailemail:
hasło:
Przypomnij hasło
o nas home

Jesteśmy nowoczesną spółką finansową, pośredniczącą w kupnie i sprzedaży walut po atrakcyjnych kursach.

jak to działa bank

Oferujemy tanią, szybką wymianę walut i bezpłatny zwrot środków na rachunek Klienta.

oferta oferta ikona

Spłacasz kredyt, masz firmę - zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy. Sprawdź ile możesz zyskać!

kontakt telefon

Chcesz się z nami skontaktować? Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne numery telefonów i adresy email.

Jak działamy ?
Zamawianie waluty - Regulamin
Jak działamy ? - Zamawianie waluty - Regulamin

Regulamin zamawiania kursów.


 • Informacje ogólne

  • Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania i sposób korzystania z Automatycznego Systemu Zamawiania kursu w Serwisie KantorOnline.pl.
  • Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji jest zobowiązany bezwzględnie zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać zapisów zawartych w Regulaminie Serwisu KantorOnline.pl.
  • Operator świadczy w Serwisie KantorOnline.pl usługę polegającą na wymianie walut PLN - EUR, EUR – PLN, PLN – CHF, CHF – PLN, PLN – USD, USD – PLN, PLN – GBP, GBP – PLN. Umowę z operatorem uważa się za zawartą po prawidłowym zakończeniu procesu rejestracji i wypełnieniu formularza "Panel Zamawiania Waluty”.

  Definicje

  • "Zamawianie kursu" – proces polegający na złożeniu zlecenia zakupu lub sprzedaży określonej waluty, w określonym przez użytkownika serwisu przedziale czasowym po kreślonej cenie /kursie waluty/.
  • "Zakres czasu realizacji zlecenia zamawiania kursu" – przedział czasowy wyrażony poprzez określenie daty złożenia zlecenia i daty zapadalności zlecenia w formacie /dzień/miesiąc/rok oraz godziny i minuty.
  • Data złożenia zlecenia – dzień podany przez użytkownika serwisu KantorOnline.pl w chwili składania zlecenia, od którego serwis analizuje cenę waluty.
  • Data zapadalności zlecenia – dzień podany przez użytkownika serwisu KantorOnline.pl w chwili składania zlecenia do którego serwis analizuje cenę waluty.
  • Powiadomienie – komunikat wysłany w formie sms lub e-mail w celu poinformowania klienta o osiągnięciu przez walutę określonego kursu..
  • Data przewalutowania - dzień, w którym Operator Serwisu KantorOnline.pl zrealizuje wymianę waluty PLN - EUR, EUR – PLN, PLN – CHF, CHF – PLN, PLN – USD, USD – PLN, PLN – GBP, GBP – PLN zgodnie ze złożona dyspozycja przez klienta.

  Rejestracja zlecenia zamówienia kursu.

  W celu zrealizowania Automatycznego zamówienia kursu należy zalogować się w Serwisie KantorOnline.pl wybrać zakładkę „zlecenie zamówienia kursu” i wypełnić formularz zlecenia wymiany.

  • Wybierz Bank do którego przelejesz pieniądze.
  • Wprowadź rodzaj transakcji kupno/sprzedaż.
  • Wprowadź oczekiwany kurs, po którym chcesz zakupić lub sprzedać walutę.
  • Wybierz zakres dat, w którym będziesz chciał zrealizować transakcje wymiany.

  Proszę określić precyzyjnie datę i godzinę realizacji transakcji. Godzina będzie ważna ze względu na wybór sposobu zamknięcia transakcji w sposób automatyczny gdy kurs w wybranym czasie nie osiągnie pożądanej wielkości.

  • Zaznacz preferowany sposób powiadomienia o osiągnięciu przez walutę oczekiwanego kursu.
  • Zaznacz sposób postępowania w przypadku nie osiągniecia oczekiwanego kursu na dzień zapadalności terminu zlecenia – rezygnacja z wymiany.
  • Zakończ poprawnie wprowadzone zlecenie akceptując plastron "zamów walutę".

  Transakcja wymiany

  • Klient zamawiający kurs określa cenę, po której jest gotowy zawrzeć transakcje wymiany.
  • Klient składając zlecenie musi zapewnić wystarczającą ilość środków w określonej walucie podlegającej wymianie, na rachunku w serwisie, w celu rozliczenia złożonego zlecenia.
  • Klient może w trakcie trwania zlecenia anulować dyspozycje co skutkuje brakiem realizacji zlecenia zgodnie z parametrami wprowadzonymi przy jego rejestracji.
  • Gdy zostanie osiągnięty ustalony przez klienta kurs wymiany, operator serwisu przesyła klientowi informacje w formie sms lub e-mail, w zależności od wyboru sposobu komunikatu.
  • Transakcja wymiany zostaje rozliczona automatycznie zgodnie z dyspozycją klienta.
  • Wymienione środki zostaną zdeponowane na rachunku klienta w serwisie.

  Potwierdzenie Transakcji

  • Po wykonaniu transakcji wymiany Operator Serwisu KantorOnline.pl dostarcza drogą e-mailową potwierdzenia zawarcia transakcji przesyła dokument PDF, w którym są potwierdzone parametry transakcji, zgodne ze złożonym zleceniem.

  Wypłata środków – przelewy

  • Wypłata środków po przewalutowaniu odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi w Serwisie KantorOnline.pl.

  Opłaty i Prowizje

  • Serwis nie pobiera opłat za czynności związane z wymiana walut w automatycznym systemie składania zleceń.
  • Opłaty za realizację przelewu wymienionych środków są zgodne z tabelą opłat i prowizji serwisu.

  Reklamacje

  • Reklamacje można składać pisemnie na adres korespondencyjny: TNN Finance S.A. ul. Braci Mieroszewskich 50, 41-219 Sosnowiec lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacja@kantoronline.pl Operator rozpatruje każdą reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

  Zmiany Regulaminu

  • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych na podstawie Regulaminu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych opłat bankowych za przelewy zwrotne. W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, należy wypełnić formularz dostępny w panelu klienta „Ustawienia/usuń konto z serwisu” oraz przesłać rezygnację na adres: rezygnacja@kantoronline.pl. Wypowiedzenie umowy można składać też pisemnie, na adres korespondencyjny: TNN Finance S.A., ul. Braci Mieroszewskich 50, 41-219 Sosnowiec. Umowa zostanie rozwiązana w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania pisemnego wypowiedzenia.
  • Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie akceptacji ich przez Użytkownika.

Kursy walut

Zobacz wykres

Notowania Serwisu KantorOnline

kupno sprzedaż czas
CHF 3.5010 kurs kupna franka 3.5510 kurs sprzedaży franka 12:36:46
EUR 4.0300 kurs kupna euro 4.0590 kurs sprzedaży euro 12:36:46
USD 2.8590 kurs kupna dolara 2.9050 kurs sprzedaży dolara 12:36:46
GBP 4.6050 kurs kupna funta 4.6556 kurs sprzedaży funta 12:36:46