• INFOLINIA
  32 413 00 00
Nasi konsultanci pracują
w godzinach 8:00 - 16:30

Zapisz się na newsletterBulk email software by FreshMailemail:
hasło:
Nie pamiętasz hasła?
o nas home

Jesteśmy nowoczesną spółką finansową, pośredniczącą w kupnie i sprzedaży walut po atrakcyjnych kursach.

jak to działa bank

Oferujemy tanią, szybką wymianę walut i bezpłatny zwrot środków na rachunek Klienta.

oferta oferta ikona

Spłacasz kredyt, masz firmę - zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy. Sprawdź ile możesz zyskać!

kontakt telefon

Chcesz się z nami skontaktować? Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne numery telefonów i adresy email.

Oferta
Spłacasz kredyt
Oferta - Spłacasz kredyt

Dowiedz się, jak działa Automatyczny System Spłaty Kredytu!


Proponujemy bardzo prosty i funkcjonalny sposób obsługi rat kredytów walutowych!

Automatyczny system spłat rat kredytów walutowych Spłacam Kredyt dedykowany jest wszystkim zainteresowanym, spłacającym kredyty w walutach obcych.

System ten umożliwia punktualną spłatę kredytu walutowego zgodnie z harmonogramem spłaty przy minimalnym zaangażowaniu kredytobiorcy. Chcesz zaoszczędzić na kupnie waluty/racie kredytowej, a jednocześnie nie masz czasu na dodatkowe czynności związane z wymianą oraz wysłaniem przelewu walutowego? Nasze rozwiązanie jest właśnie dla Ciebie! Zdefiniuj w KantorOnline wysokość raty w walucie, datę spłaty oraz podaj dane niezbędne do realizacji przelewu walutowego na konto Twojego kredytu.

Serwis każdego miesiąca przypomni Ci o zbliżającej się spłacie. Jeśli prześlesz na wskazany rachunek serwisowy odpowiednią kwotę w PLN, KantorOnline resztę zrobi za Ciebie (kupimy walutę oraz wyślemy przelew na wskazany rachunek, a Ty dostaniesz potwierdzenie przelewu). Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, czytaj w rozwijanym menu poniżej lub skontaktuj się z nami. Zapraszamy!

Oszczędzasz swój czas!
nie musisz biegać po kantorach i bankach w celu zamiany złotówek na Euro czy Franki Szwajcarskie
Kupujesz tanie franki!
wymieniasz walutę po bardzo atrakcyjnych cenach

Zobacz, jakie proste jest dodawanie nowego kredytu!

Krok 1 Krok 1

Krok 1

W celu dopisania kredytu do Automatycznego systemu spłat rat kredytowych kliknij na obrazek i uzupełnij brakujące pola.

 • Wpisz walutę spłacanego kredytu.
 • Wybierz Bank w którym spłacasz kredyt.
 • Wpisz numer rachunku na który przelewasz ratę zobowiązania.
 • Dokonaj opisu przelewu podając potrzebne informacje o kredycie np. jego numer.
 • Zaznacz czy osoba wysyłająca jest jednocześnie osobą spłacającą zobowiązanie.
Krok 2 Krok 2

Krok 2

W kroku drugim zdefiniuj harmonogram spłat na wybrany okres.

 • Podaj datę zaciągnięcia zobowiązania i ilość rat do ostatecznej spłaty kredytu.
 • Wpisz datę spłaty raty.
 • Podaj wysokość spłacanej miesięcznie raty wyrażonej w walucie kredytu (EUR, CHF).
Krok 3 Krok 3

Krok 3

W kroku trzecim otrzymasz potwierdzenie prawidłowego zdefiniowania wprowadzonych danych. Jeżeli nastąpiła pomyłka we wprowadzeniu parametrów kredytu dokonaj samodzielnej korekty lub skontaktuj się z operatorem Serwisu KantorOnline.

Poznaj schemat automatycznego systemu spłat rat kredytowych.

Spłata kredytu w walucie obcej naraża budżet gospodarstwa domowego na ryzyko kursowe waluty, w której spłacany jest kredyt. Czy można w jakiś sposób zabezpieczyć się przed tym ryzykiem?

Owszem, jest wiele sposobów. Jednym z nich jest odnalezienie miejsca, w którym można zakupić walutę z bardzo niską marżą. Taką ofertę w sieci proponuje Serwis KantorOnline - internetowy kantor wymiany walut. Automatyczny system spłat rat kredytu zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy. Wymiana waluty oraz przelew do banku na poczet spłaty kredytu odbywa się bez zaangażowania ze strony kredytobiorcy – serwis zapewnia bezpłatną obsługę oraz terminową spłatę kredytu.

Schemat Automatycznego Systemu Spłat Rat Kredytu.

Spłacam kredyt - Krop po kroku - schemat
 • Rejestracja użytkownika

  W celu przystąpienia do programu automatycznej spłaty rat należy dokonać rejestracji w Serwisie KantorOnline. Następnie wybrać zakładkę „Zlecenia – dodaj nowy kredyt” i wypełnić następujące dane dotyczące kredytu:

  • Waluta, w której spłacany jest kredyt.
  • Nazwa banku oraz nr rachunku, na który będą przekazywane przewalutowane środki.
  • Tytuł przelewu zawierający szczegółowe dane dotyczące kredytu i kredytobiorcy.
  • Wprowadź tytuł przelewu podając dane szczegółowe dotyczące kredytu i kredytobiorcy.
  • Zdefiniuj schemat płatności rat kredytu oraz daty spłat na najbliższe miesiące. Jeżeli posiadasz klika kredytów walutowych powtórz procedurę dodając kolejny kredyt.
 • Transakcja wymiany

  • Klient spłacający kredyt walutowy, zgodnie z Regulaminem, na dziewięć dni roboczych przed datą spłaty raty zostanie poinformowany mailowo przez Serwis KantorOnline o konieczności dokonania wpłaty złotówek na konto w serwisie. Komunikaty przypominające o wpłacie zostaną powtórzone jeszcze dwukrotnie na siedem i pięć dni przez datą spłaty raty.
  • Klient jest zobowiązany dokonać wpłaty złotówek najpóźniej do dnia realizacji wymiany waluty (tj. na pięć dni roboczych przed datą spłaty raty kredytu) do godziny 18:00.
  • Za wpłatę uważa się zaksięgowanie środków przekazanych przez klienta na rachunku serwisu KantorOnline. Moment zaksięgowania potwierdzany jest komunikatem SMS.
  • Cztery dni robocze przed datą spłaty raty (tj. szósty kolejny dzień roboczy liczony od dnia wysłania pierwszego komunikatu e-mail) operator serwisu około godziny 11:00 dokonuje przewalutowania środków zgodnie z dyspozycją złożoną przez klienta. Serwis zastrzega sobie prawo przeksięgowania środków do godziny 16.20 we wskazanym dniu.
  • Trzy dni robocze przed datą spłaty raty kredytu (tj. siódmy kolejny dzień roboczy liczony od dnia wysłania pierwszego komunikatu e-mail) serwis do godz. 14.00 realizuje zlecenia przelewu wymienionych środków zgodne ze złożoną przez klienta dyspozycją. Przelewy w walucie EUR realizowane są przelewem SEPA natomiast w walucie CHF w opcji kosztowej SHA.
  • Czas realizacji płatności może trwać do trzech dni roboczych, jest to zgodnie z zasadami rozliczeń transakcji między bankami.
  • Klient może również samodzielnie dokonać wymiany waluty, jednakże najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień przewalutowania przez serwis. Aby uniknąć podwójnego przewalutowania klient zobowiązany jest poinformować serwis o samodzielnym przewalutowaniu środków.
  • Środki w celu zrealizowania transakcji zostają w dniu wymiany zablokowane.
 • Potwierdzenie Transakcji

  Po dokonaniu transakcji wymiany waluty Operator Serwisu KantorOnline dostarcza klientowi drogą e-mail potwierdzenie zawartej transakcji w formie faktury.

 • Opłaty i Prowizje

  Koszty realizacji przelewów w walucie EUR wynosi 0,00N.

Regulamin

 • Informacje ogólne

  • Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania i sposób korzystania z Automatycznego Systemu Spłat Rat Kredytu w Serwisie KantorOnline.
  • Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji jest zobowiązany bezwzględnie zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać zapisów zawartych w Regulaminie Serwisu KantorOnline.
  • Operator świadczy w Serwisie KantorOnline usługę polegającą na wymianie walutN - EUR,N - CHF i realizacji zleceń przelewów dla celu spłaty rat kredytu walutowego pod warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowę z operatorem uważa się za zawartą po prawidłowym zakończeniu procesu rejestracji i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego "Dodaj nowy kredyt".
 • Definicje

  • Rachunek kredytowy – rachunek, na który zgodnie z dyspozycją klienta Operator Serwisu KantorOnline wykona przelew wymienionych środków w celu spłaty raty kredytu.
  • Data spłaty raty – dzień podany przez klienta w celu ustalenia daty przewalutowania środków.
  • Harmonogram spłaty – zestawienie płatności rat wprowadzone do szablonu określające wysokość spłacanej raty i termin płatności.
  • Data przewalutowania - dzień, w którym Operator Serwisu KantorOnline zrealizuje wymianę walutyN na EUR lub CHF zgodnie z dyspozycją klienta.
  • Data podstawienia środków - dzień określony regulaminem Automatycznego Systemu Spłat Rat Kredytowych, w którym klient powinien zapewnić środki w walucieN celem dokonania przewalutowania zgodnie z harmonogramem programu.
 • Rejestracja użytkownika

  W celu przystąpienia do programu Automatycznego Systemu Spłat Rat Kredytu należy dokonać rejestracji w Serwisie KantorOnline. Następnie wybrać zakładkę "Zlecenia – dodaj nowy kredyt" i wypełnić następujące dane dotyczące kredytu:

  • Waluta, w której spłacany jest kredyt.
  • Nazwa banku oraz nr rachunku, na który będą przekazywane przewalutowane środki.
  • Tytuł przelewu zawierający szczegółowe dane dotyczące kredytu i kredytobiorcy.
  • Informacja czy dane zleceniodawcy są zgodne z odbiorcą przelewu.
  • W przypadku niezgodności danych zleceniodawcy z danymi odbiorcy, aby uniknąć zwrotów przelewów należy wypełnić dodatkowe pola identyfikujące odbiorcę.
  • Zdefiniuj schemat płatności rat kredytu oraz daty spłat na najbliższe miesiące. Jeżeli posiadasz klika kredytów walutowych powtórz procedurę dodając kolejny kredyt.
 • Transakcja wymiany

  • Klient spłacający kredyt walutowy, zgodnie z Regulaminem, na dziewięć dni roboczych przed datą spłaty raty zostanie poinformowany mailowo przez Serwis KantorOnline o konieczności dokonania wpłaty złotówek na konto w serwisie. Komunikaty przypominające o wpłacie zostaną powtórzone jeszcze dwukrotnie na siedem i pięć dni przez datą spłaty raty.
  • Klient jest zobowiązany dokonać wpłaty złotówek najpóźniej do dnia poprzedzającego wymiany waluty (tj. na pięć dni roboczych przed datą spłaty raty kredytu) do godziny 18:00.- data podstawienia środków.
  • Za wpłatę uważa się zaksięgowanie środków przekazanych przez klienta na rachunku serwisu KantorOnline. Moment zaksięgowania potwierdzany jest komunikatem SMS.
  • Cztery dni roboczych przed datą spłaty raty (tj. szósty kolejny dzień roboczy liczony od dnia wysłania pierwszego komunikatu e-mail) operator serwisu około godziny 11:00 dokona przewalutowania środków zgodnie z dyspozycją złożoną przez klienta. Serwis zastrzega sobie prawo przeksięgowania środków do godziny 16:20 we wskazanym dniu.- Data przewalutowania.
  • Trzy dni robocze przed datą spłaty raty kredytu (tj. siódmy kolejny dzień roboczy liczony od dnia wysłania pierwszego komunikatu e-mail) serwis do godz. 14.00 realizuje zlecenia przelewu wymienionych środków zgodne ze złożoną przez klienta dyspozycją. Przelewy w walucie EUR realizowane są przelewem SEPA natomiast w walucie CHF w opcji kosztowej SHA.
  • Czas realizacji płatności może trwać do trzech dni roboczych, jest to zgodnie z zasadami rozliczeń transakcji między bankami.
  • Klient może również samodzielnie dokonać wymiany waluty, jednakże najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień przewalutowania przez serwis. Aby uniknąć podwójnego przewalutowania klient zobowiązany jest przesłać drogą e-mail’ową informację o samodzielnym przewalutowaniu środków. W przeciwnym wypadku za zrealizowany przelew zostaną naliczone opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Serwisu KantorOnline.
  • Środki w celu zrealizowania transakcji zostają w dniu wymiany (w dniu daty przewalutowania) zablokowane.
 • Potwierdzenie Transakcji

  Po wykonaniu transakcji wymiany Operator Serwisu KantorOnline dostarcza drogą e-mailową w formie faktury potwierdzenie zawartej transakcji.

 • Wypłata środków – przelewy

  Trzy dni robocze przed datą spłaty raty kredytu (tj. siódmy kolejny dzień roboczy liczony od dnia wysłania pierwszego komunikatu e-mail) serwis do godz. 14.00 realizuje zlecenia przelewu wymienionych środków zgodne ze złożoną przez klienta dyspozycją. Przelewy w walucie EUR realizowane są przelewem SEPA natomiast w walucie CHF w opcji kosztowej SHA. Czas realizacji płatności może trwać do trzech dni roboczych, jest to zgodnie z zasadami rozliczeń transakcji między bankami.

 • Opłaty i Prowizje

  Koszty realizacji przelewów w walucie EUR i CHF wynosi 0,00N.

 • Reklamacje

  • Wszelkie reklamacje można składać pisemnie na adres korespondencyjny: TNN Finance S.A. ul. Braci Mieroszewskich 50, 41-219 Sosnowiec lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacja@kantoronline Operator rozpatruje każdą reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 • Zmiany Regulaminu

  • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych na podstawie Regulaminu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych opłat bankowych za przelewy zwrotne. W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, należy wypełnić formularz dostępny w panelu klienta „Ustawienia/usuń konto z serwisu” oraz przesłać rezygnację na adres: rezygnacja@kantoronline. Wypowiedzenie umowy można składać też pisemnie, na adres korespondencyjny: TNN Finance S.A., ul. Braci Mieroszewskich 50, 41-219 Sosnowiec. Umowa zostanie rozwiązana w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania pisemnego wypowiedzenia.
  • Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie akceptacji ich przez Użytkownika.

Kursy walut

Zobacz wykres

Notowania Serwisu KantorOnline

kupno sprzedaż czas
CHF 3.5010 kurs kupna franka 3.5510 kurs sprzedaży franka 12:36:46
EUR 4.0300 kurs kupna euro 4.0590 kurs sprzedaży euro 12:36:46
USD 2.8590 kurs kupna dolara 2.9050 kurs sprzedaży dolara 12:36:46
GBP 4.6050 kurs kupna funta 4.6556 kurs sprzedaży funta 12:36:46