Ile wyniesie inflacja w 2024 roku?

Komisja Europejska, w najnowszej prognozie gospodarczej opublikowanej w czwartek, zaktualizowała swoje oczekiwania dotyczące inflacji w Polsce na najbliższe dwa lata. Dla 2024 roku prognoza inflacji została skorygowana z 6,2% do 5,2%, natomiast dla roku 2025 przewidywania wzrosły z 3,8% do 4,7%.

Taka zmiana wynika z przewidywanego spadku cen surowców energetycznych oraz z założenia, że inflacja, która w 2023 roku dosięgnęła 10,9%, zostanie ograniczona w nadchodzących latach.

Szczegółowe przewidywania wskazują na 5,2-procentową inflację HICP (zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) w 2024 roku oraz 4,7% w roku 2025, co oznacza korektę w dół dla roku 2024 i korektę w górę dla roku 2025 w porównaniu do wcześniejszych prognoz. Te zmiany są efektem niższych cen surowców, przedłużenia okresu zamrożenia cen za energię elektryczną i gaz oraz utrzymania zerowego VAT na żywność.

W kontekście ogólnogospodarczym, Komisja Europejska odnotowuje, że polska gospodarka zanotowała w 2023 roku wzrost o 0,2%, co jest nieznacznie niższe niż oczekiwano. Spodziewane jest przyspieszenie wzrostu gospodarczego do 2,7% w 2024 roku, głównie dzięki zwiększeniu konsumpcji prywatnej, wspieranej rosnącymi realnymi wynagrodzeniami, dodatkowym wsparciem socjalnym rządu oraz zmniejszającą się presją inflacyjną. Znaczący wpływ na wzrost gospodarczy będzie miała również konsumpcja publiczna, napędzana nowymi środkami wsparcia fiskalnego.

Prognoza zakłada również, że wzrost popytu krajowego będzie stymulował import, z przewidywanym przyspieszeniem dynamiki PKB do 3,2% w 2025 roku. Wzrost ten ma być napędzany silną konsumpcją prywatną oraz inwestycjami wspieranymi przez fundusze unijne. Jako potencjalne zagrożenia dla tych perspektyw wymienia się możliwe opóźnienia w realizacji projektów finansowanych ze środków UE.

<< Aktualności