Prognozy wynagrodzeń i innych wskaźników gospodarczych na 2024 rok

W obliczu walki z inflacją, która wpłynęła negatywnie na PKB, nie oczekuje się pogorszenia sytuacji na rynku pracy w 2024 roku. Komisja Europejska przewiduje, że stopa bezrobocia w Unii Europejskiej utrzyma się na historycznie niskim poziomie 6%. Najwięcej problemów z bezrobociem nadal będą mieć Hiszpania i Grecja z prognozami odpowiednio 11,6% i 10,7%, choć w tych krajach sytuacja ma ulec poprawie.

W Polsce spodziewany jest dalszy spadek stopy bezrobocia z 3% w 2023 roku do 2,8% w 2024, choć NBP przewiduje, że na początku roku stopa ta wyniesie 3,1%, a pod koniec roku wzrośnie do 3,4%. Zauważalny będzie również lekki spadek liczby zatrudnionych o 0,5%.

Co do wydajności pracy, oczekuje się jej poprawy w 2024 roku po znacznym spadku w 2023 roku. W całej UE produktywność pracy ma wzrosnąć o 0,9% po spadku o 0,4% w roku poprzednim.

W zakresie wynagrodzeń, w 2024 roku dynamika ich wzrostu ma być nieco wolniejsza niż w poprzednich latach. W całej Unii Europejskiej wzrost wynagrodzeń ma osiągnąć 4,9%, a w Polsce – 8,8%, co jest wolniejsze w porównaniu do 2023 roku.

W Polsce w 2024 roku oczekiwane są istotne podwyżki płacy minimalnej, co ma znaczące konsekwencje dla pracodawców. Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie ma wynieść 4 242 PLN brutto, a po kolejnej podwyżce od 1 lipca – 4 300 PLN brutto. Tak duży wzrost płacy minimalnej, na poziomie 19,4%, jest rekordowy od wprowadzenia odpowiedniej ustawy w 2002 roku. Szacuje się, że zmiana ta dotknie około 3,6 mln pracowników, co spowoduje znaczne spłaszczenie struktury zarobków w kraju.

<< Aktualności