Stopa bezrobocia w Polsce

W pierwszym miesiącu 2024 roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia w Polsce do poziomu 5,4% z 5,1%, zanotowanego w grudniu poprzedniego roku, zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). To potwierdza wcześniejsze estymacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z informacjami podanymi przez GUS, liczba osób bez pracy zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec stycznia wzrosła do 837,1 tys. z 788,2 tys. osób odnotowanych miesiąc wcześniej. Taki wzrost był spodziewany; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewidywało stopę bezrobocia na poziomie 5,4%, co znajduje potwierdzenie w konsensusie opracowanym przez PAP Biznes.

<< Aktualności