Funt szterling - 4 ciekawe fakty z historii brytyjskiej waluty.

Funt szterling, oficjalna waluta Wielkiej Brytanii, ma swoje korzenie w starożytnym systemie miar. Słowo "funt" odnosi się do jednostki wagi, która była używana w średniowiecznej Anglii, natomiast "szterling" pochodzi od staroangielskiego "sterling", co oznacza "mały gwóźdź" lub "mała gwiazda". W średniowieczu, 240 srebrnych monet (znanych jako "sterlings") ważyło dokładnie jeden funt, stąd nazwa "funt szterling".

Funt i symbol £

Symbol funta, £, jest ewolucją litery "L", która pochodzi od łacińskiego słowa "libra" – stąd też popularne określenie funta jako "quid" (w języku łacińskim "quid" to "coś"). "Libra" odnosi się również do jednostki wagi i jest używana w wielu językach do opisania waluty, na przykład włoskiego "lira" czy tureckiego "liry".

Funt Szterling GBPZłoty standard i funt szterling

W 1821 roku Wielka Brytania przyjęła złoty standard, co oznaczało, że wartość funta szterlinga była bezpośrednio powiązana z określoną ilością złota. Ten system przetrwał prawie 100 lat, do 1931 roku, kiedy to kryzys gospodarczy i potrzeba większej elastyczności monetarnej spowodowały, że Wielka Brytania porzuciła złoty standard. Niemniej jednak, decyzja ta położyła podwaliny pod dominację funta na międzynarodowych rynkach walutowych w ciągu następnych kilku dekad.

Dekolonizacja a rola funta na świecie

Po II wojnie światowej, w trakcie procesu dekolonizacji, wiele krajów uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii. Mimo to, wiele z nich zdecydowało się przyjąć funta szterlinga jako swoją oficjalną walutę lub przynajmniej powiązać wartość swojej waluty z funtem. W miarę upływu lat, w miarę wzrostu gospodarek tych krajów i rozwijania się ich własnych systemów finansowych, większość z nich porzuciła funta na rzecz innych walut lub własnych systemów walutowych. Jednakże historia ta podkreśla ważną rolę, jaką funt odgrywał w światowej gospodarce przez większość XX wieku.

Kończąc, historia funta szterlinga jest nierozerwalnie związana z historią Wielkiej Brytanii i jej wpływem na światową gospodarkę. Jego ewolucja, od srebrnych monet średniowiecza po dominującą walutę międzynarodową, świadczy o złożoności i bogactwie kultury finansowej Wielkiej Brytanii.

<< Blog