Historia i zaniżanie kursu korony czeskiej.

Korona czeska, znana również jako CZK, jest oficjalną walutą Czech. Jej historia sięga początków XX wieku, kiedy to po rozpadzie Austro-Węgier w 1918 roku nowo powstała Czechosłowacja przyjęła koronę czesko-słowacką jako swoją oficjalną walutę. Przez wiele lat korona czesko-słowacka była uważana za jedną z najstabilniejszych walut w Europie, a jej kurs był ścisłe powiązany z walutami krajów zachodnich, takimi jak frank francuski czy funt brytyjski.

Podział Czechosłowacji a korona

W 1993 roku, w wyniku pokojowego podziału Czechosłowacji na Czechy i Słowację, korona czesko-słowacka została zastąpiona dwiema odrębnymi walutami: koroną czeską (CZK) oraz koroną słowacką (SKK). Choć początkowo obie waluty miały tę samą wartość, z czasem zaczęły się od siebie różnić. Słowacja później przyjęła euro, podczas gdy Czechy zachowały koronę czeską jako swoją oficjalną walutę.

Korona CzeskaZaniżanie kursu korony – strategia Narodowego Banku Czeskiego

W odpowiedzi na kryzys gospodarczy oraz niską inflację, w 2013 roku Narodowy Bank Czeski (ČNB) postanowił interweniować na rynku walutowym w celu osłabienia korony. Decyzja ta była spowodowana chęcią stymulacji gospodarki poprzez zwiększenie eksportu oraz podniesienie cen importowanych towarów, co miało doprowadzić do wzrostu inflacji. ČNB ustalił kurs korony na poziomie 27 CZK za 1 euro i zapowiedział, że będzie utrzymywać go na tym poziomie do czasu osiągnięcia celu inflacyjnego.

Skutki interwencji walutowej

Strategia ČNB okazała się skuteczna. Eksport czeski wzrósł, inflacja zaczęła rosnąć, a gospodarka ożywiła się. Jednak interwencja miała również pewne negatywne skutki. Zaniżony kurs korony czeskiej sprawił, że wiele importowanych towarów stało się droższych dla przeciętnego obywatela. Ponadto, obawy przed nagłym wzrostem wartości korony po zakończeniu interwencji skłoniły wielu inwestorów do spekulacji, co mogło destabilizować rynki finansowe.

Koniec interwencji i przyszłość korony czeskiej

W kwietniu 2017 roku ČNB zakończył interwencję walutową, uznając, że cel inflacyjny został osiągnięty. Kurs korony czeskiej wzrósł natychmiast po tej decyzji. Wielu analityków przewiduje, że w najbliższych latach korona czeska będzie się umacniać, choć nie brakuje także opinii, że ČNB może w przyszłości ponownie zdecydować się na interwencję walutową, jeśli sytuacja gospodarcza tego wymagać będzie. Jedno jest pewne – historia korony czeskiej jest pełna zwrotów akcji, a jej przyszłość z pewnością przyniesie kolejne interesujące rozdziały.

<< Blog